Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tiểu sử nhạc sĩ

Nhạc Sỹ Văn Vỹ

 Nghệ sĩ Văn Vĩ tên khai sinh là Đinh Văn Dậm, ông sinh năm 1929 tại xã Bình Đăng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.


Hidden: 


Năm 3 tuổi, do bị bệnh nặng đã khiến ông bị mù. 7 tuổi, ông theo gia đình lên bạc Liêu sinh sống và tự học đàn cò líu. Sau đó, ông về Thuận Đông sinh sống và học đàn Kìm với thầy Bảy Thừa. Tiếng đàn của Văn Vĩ rất hay nên năm 14 tuổi, ông được nhận vào chơi đàn cho gánh hát Minh Tinh.

Năm 16 tuổi, Văn Vĩ gia nhập nhóm đàn ca tài tử ở Sài Gòn.

Năm 1950, ông vào làm ở Đài phát thanh Pháp Á (ban Việt Nam cổ nhạc kịch đoàn do tài tử Tám Thưa làm trưởng ban). Đồng thời cộng tác với nhiều gánh hát khác.

Văn Vĩ thành danh trên cả hai lĩnh vực đàn và ca tài tử với một phong cách diễn tấu xuất thần, tài ba.

Hiện tại, ông vẫn thường xuyên tham gia vào các chương trình cổ nhạc, thu thanh, ghi hình. Là một trong những người tích cực vào các hoạt động phong trào, Góp phần vào việc giữ gìn và phát triển nghệ thuật đàn ca tài tử.
 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22752457