Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Âm nhạc cổ truyền

Nhạc Đạo Cao Đài

 Trang nhà http://caodaivn.com tàng trữ nhiều bài nhạc về đạo Cao Đài (cổ nhạc, tân nhạc, vv....)

Co gần 400 bài hát và một số chương trình video .

00. Tân Nhạc Đại Đạo

01. Nhạc Đoàn - Sinh Hoạt

Hiển thị playlist của bạn

 

 

379 nhạc phẩm. Bạn đang ở trang 1/38

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Có 38 trang  Trang sau

Muốn tìm hiểu thêm về lễ nghi , cách tụng tinh đạo Cao  đài ra sao , xin vào FORUM

 http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=1918&PN=1

http://caodaivn.com/music.asp

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22752536