Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tiểu sử nhạc sĩ

Hoàng Vân (1930- ), nhac sĩ VN, Việt Nam

 Tên khai sinh của ông là Lê Văn Ngọ, còn bút danh là Y- Na, sinh ngày 24/7/1930. Quê ở Hà Nội. Năm 1946, ông tham gia Ðội Thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Ðế, là liên lạc viên tự vệ khu Ðông Kinh Nghĩa Thục (Liên khu I) Hà Nội, rồi làm phụ trách Thiếu sinh quân Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, tham gia Ðội Tuyên truyền võ trang Lao Hà, làm báo và công tác địch vận của trung đoàn, sư đoàn, sau đó phụ trách nghệ thuật Văn công Sư đoàn 312. Hòa bình lập lại, ông về chỉ huy dàn nhạc Ðoàn Ca Nhạc Ðài Tiếng nói VN kiêm chỉ đạo nghệ thuật, tham gia giảng dạy môn Sáng tác và Phối khí tại Nhạc viện Hà Nội (cho đến năm 1989). Từ năm 1963 đến năm 1989, ông là Ủy viên Ban chấp hành Hội nhạc sĩ VN, là Trưởng ban Sáng tác thanh nhạc và công tác tại Hội cho đến năm 1996.

Nhạc sĩ Hoàng VânSau hòa bình lập lại, ông được cử đi học tại Nhạc viện Bắc Kinh (Trung Quốc). Tốt nghiệp, ông về công tác tại Ðài tiếng nói VN, Nhạc trưởng Ðoàn ca nhạc kiêm Chỉ đạo nghệ thuật, đồng thời đi thực tế, nắm bắt nhanh các loại đề tài trong cuộc sống lao động và chiến đấu nên đã sáng tác hàng loạt ca khúc, hợp xướng lớn, nhỏ, được công chúng hâm mộ.

Các tác phẩm tiêu biểu:

Hò kéo pháo (1954)
Những cánh buồm (Thơ: Hoàng Trung Thông)
Nhớ (Thơ: Nguyễn Ðình Thi)
Hà Nội- Huế- Sài Gòn
Quảng Bình quê ta ơi
Nổi trống lên rừng núi ơi
Không cho chúng nó thoát
Chào anh Giải phóng quân- chào mùa xuân đại thắng
Hai chị em
Người chiến sĩ ấy

(Theo Netcodo)

http://www.nhipcauamnhac.saigonnet.vn/vie/news_detail.asp?period_id=1&cat_id=3&news_id=235 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22752460