Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Âm nhạc cổ truyền

Video Cai Luong tren youtube.com

Trich doan hat cai luong tren youtube.com

 Vu Linh Cai Luong - Lua Tinh Da Tat

http://youtube.com/watch?v=IMJjfEXwEys

 

Vu Lan Di Chua 

http://youtube.com/watch?v=Apt4MGm_6HE&mode=related&search=

 

 To Tam

http://youtube.com/watch?v=buh5qN6yfAQ&mode=related&search=

 

To Tam 2 - 2 of 2 

http://youtube.com/watch?v=D__p3NPp-ng&mode=related&search=

 

 Lan & Diep

http://youtube.com/watch?v=6DfoIdHpfUQ&mode=related&search=

 

 Nua Doi Huong Phan (Phan 1)

http://youtube.com/watch?v=_UCtUZf5QbE&mode=related&search=

 

 Nua Doi Huong Phan (Phan 2)

http://youtube.com/watch?v=aywZlLZgi2U&mode=related&search=

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22735181